Verkiezingsdebat Provinciale Staten Overijssel 2019

1Twente en Tubantia hebben op 14 maart 2019, een paar dagen voor de verkiezingen, een debat gehouden rondom de Provinciale Statenverkiezingen. Politici van de partijen die meededen gingen met elkaar in debat in de tv-studio van 1Twente in het Balengebouw in Enschede. Het debat werd live uitgezonden via internet, met een live-blog door een redacteur op de tribune. Het debat is ook diverse malen op tv geweest en de stellingen zijn los geknipt en via Facebook verspreid. In de Tubantia van de dag na het debat stond een uitgebreid verslag. In een zaal vol politiek geïnteresseerden kruisten de politici de degens over diverse thema’s, zoals werkgelegenheid, vervoer, natuur en kunst en cultuur. We zagen dat in veel media de aandacht uitging naar de landelijke kopstukken en ook naar landelijke thema's. Wij wilden daar wat tegenoverstellen. Het waren per slot van rekening provinciale verkiezingen. Daarom hebben we thema's en stellingen gekozen die spelen in ons eigen gebied, zoals windmolens, openbaar vervoer en huurwoningen. Steeds gingen 2 politici met elkaar in debat voor 5 minuten, waarbij ze met rood of groen konden aangeven hoe zij over de stelling dachten. Vervolgens mochten ook de andere politici kort hun mening geven op de stelling. In het programma kwamen ook diverse jongeren aan bod, die hun visie gaven op de (provinciale) politiek en onderwerpen die daarbij spelen. Het debat was bedoeld om mensen te informeren en wellicht ook te motiveren te gaan stemmen, inhoudelijk waren wij geheel objectief en hebben alle partijen evenveel ruimte gegeven.