Regionaal nieuws

Nieuws over Stichting omroep Land van Cuijk, een nieuw distributie centrum op bedrijven terrein Tradeport-noord in Venlo en de gemeente raad Bergen die een positief advies heeft gegeven aan het commissariaat van de Media over de representativiteit van de programmaraad van Maasland Radio.