Jong & Nieuwsgierig

Jong & Nieuwsgierig is een project van TV Meierij waarbij leerlingen van groep 8 kennismaken met het maken van film. Zij leren draaiboek maken, interviewen, filmen, monteren en animaties maken. Doel is om bij jongeren belangstelling te wekken voor en ze te betrekken bij de programma's van de lokale omroep.