Enschede Wekt Op

Om een oplossing te vinden voor het duurzaamheidsvraagstuk hebben de redacties van TV Enschede FM en de Tubantia het thema duurzaamheid geclaimd. De afgelopen maanden zijn er tientallen reportages en artikelen gemaakt die de vele kanten van dit thema belichtten. Een succesvol onderdeel hiervan was de enquête die dit keer door ruim 1100 enschedeërs is ingevuld. Deze vragenlijst werd verspreid onder de bewoners van Enschede. Zij werden uitgedaagd om hun mening te geven over de inzet van windmolens en zonnepanelen in Enschede. Innovatief aan dit project is dat er werd samengewerkt met de campagne Enschede Wekt Op van de gemeente Enschede. Innovatief omdat hierbij nadrukkelijk de afspraak is gemaakt dat ieder daarin zijn eigen rol mocht blijven spelen. De gemeente vanuit haar beleidsdoelstellingen en de media vanuit haar onafhankelijke journalistieke rol. Dit heeft gedurende het proces vele stevige discussies opgeleverd, en heeft juist daardoor heel goed gewerkt. Aan het eind van het proces werd er een slotavond georganiseerd. Onder leiding van gespreksleider Willem Habers (TV Enschede FM) en vaste tafelheren Wilco Louwes (TC Tubantia) en wethouder Eelco Eerenberg (gemeente Enschede) werden de resultaten van de campagne Enschede Wekt Op besproken. Ook werd de uitslag van onze eigen enquête bekendgemaakt. Tijdens de avond mocht het publiek vragen stellen en zich in de discussie over duurzaamheid mengen. De slotavond was live te volgen via een live-stream op de facebookpagina van TV Enschede FM en via de sites van TV Enschede FM en TC Tubantia. Het programma werd een dag later uitgezonden op TV Enschede.