De Week op Zaterdag

De Week op Zaterdag blikt elke zaterdag in drie uur tijd terug op het nieuws van de voorbije week. Dat gebeurt aan de hand van gesprekken met mensen die bij dat nieuws betrokken waren; burgers, ondernemers, politici, et cetera. Waar mogelijk schakelen we ook elk uur even live met een verslaggever bij een activiteit in de stad.