RTVBorne 20170228 Borne in Beeld 2017 week 09

RTV Borne is zich in snel tempo aan het omvormen tot een volwaardige lokale redactie, als onderdeel van de op de toekomst voorbereide streekomroep voor Twente. De afgelopen jaren is de omroep ingrijpend gereorganiseerd, alle organisatorische en facilitaire balast is weggesneden en de focus is gericht op de productie van korte video items op journalistiek goed niveau, gemaakt door goed opgeleide en door professionals begeleide vrijwilligers. Het programma dat wij inzenden, Borne in Beeld, is een direct uitvloeisel van onze strategie, die we hierna toelichten. Onderdeel van de strategie is dat de omroep haar eigen televisiekanaal bij Ziggo en KPN heeft stopgezet. De reden is gelegen in de hoge kosten, maar ook in het besef dat de consumenten niet zitten te wachten op een kanaal waar eindeloos dezelfde programma's herhaald worden. In plaats daarvan wordt nu een twee sporen beleid gevolgd: op lokaal niveau wordt vol ingezet op de inzet van laagdrempelige en goedkope sociale media die 100 % gericht zijn op de eigen gemeente. De omroep publiceert dagelijks nieuws en informatie via deze kanalen, ondermeer in de vorm van korte video items. De hoeveelheid lokaal geproduceerde items vertoont een gestaag stijgende lijn. Inmiddels loopt het wekelijkse bereik via deze social media regelmatig op tot meer unieke personen dan er in de gemeente woonachtig zijn. Het tweede spoor wordt gelegd vanuit de centrale organisatie van de streekomroep: dagelijks worden er op Twente gerichte programma's geproduceerd, waarin dat deel van de in Borne geproduceerde content dat voor heel Twente interessant en relevant is, ook wordt verwerkt. De consumenten in onze gemeente krijgen zo het beste van twee werelden: zij krijgen een volwaardig lokaal journalistiek product én ze krijgen een volwaardig Twents journalistiek product. Het productie systeem wordt langzaam maar zeker steeds verder verfijnd: De beste van de video items die de lokale omroep produceert worden nu wekelijks gebundeld tot één lokaal gepresenteerd televisie programma. Dit programma wordt uitgezonden op het gezamenlijke televisiekanaal van 1Twente. Daarnaast wordt het openbaar gemaakt via sociale media, youtube, etctera. Ook wordt het programma op DVD gedrukt en gedistribueerd naar de verzorgingstehuizen in Borne. De reden hiervoor is dat we gemerkt hebben dat met name ouderen moeite hebben om de omschakeling te maken naar het "nieuwe" tv kijken, zoals on -demand en via online media. Het programma dat we hebben ingezonden is dus het lokaal gepresenteerde televisie programma van 1 week.