Engels project RTV Maastricht

De regio Zuid Limburg kent steeds grotere aantallen internationale inwoners/bewoners die wel deel uitmaken van onze regio maar geen Nederlands spreken. In Maastricht is 29% van de inwoners van allochtone afkomst, waarvan 2/3e Westers allochtoon is. In 2015 telde Maastricht 35.390 inwoners met internationale achtergrond. Deze inwoners van Maastricht zijn vnl. internationale studenten en kenniswerkers, medewerkers van internationale instituten, en internationale studenten-expats. De voertaal van deze groep is doorgaans Engels. Een belangrijke voorwaarde voor “het zich thuis en welkom voelen” is dat ook deze inwoners betrokken worden bij het wel en wee van de regio en de stad. Weten wat er speelt, op de hoogte worden gehouden van kleine en grote ontwikkelingen, oftewel geïnformeerd worden. Integratie betekent participatie waarbij het hebben of verstrekken van de juiste informatie een voorwaarde is. Een dergelijke (dagelijkse) informatie of nieuwsvoorziening is er nog niet, dus daar ligt onze opdracht EN onze kans. Wat doen we vanaf oktober 2016? 1. Engelse ondertiteling van ons weekjournaal dat op tv en Facebook geplaatst wordt. 2. Radioprogramma gericht op Engelssprekende bevolking (zeer binnenkort met live beelden die we streamend aanbieden via de website) 3. Engelstalige nieuwsvoorziening over de stad op speciale websitepagina RTV Maastricht http://www.rtvmaastricht.nl/english/ en eigen Facebookpagina https://www.facebook.com/newsmaastricht/ met inmiddels meer dan 1000 volgers) Voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten zijn in september 2016 vrijwilligers geworven uit de groepen Expats en studenten. Zij herkennen het probleem (geen Engelstalige nieuwsvoorziening van en over Maastricht e.o.) en willen zich inspannen een bijdrage te leveren aan hun community. Inmiddels werken we met 12 vrijwilligers, komend uit de hele wereld van Canada tot Polen, van Paraguya tot de U.K. Deze vrijwilligers kregen allemaal een klein curriculum aangeboden op basis van hun voorkeur, het gebied van: - gebruik van ondertitel-software - redactionele vaardigheden - presentatietechniek - gebruik cms De vrijwilligers worden begeleid door de medewerkers van RTV Maastricht. Engelstalige radio Elke donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur. De programmamakers zijn expats en (internationale) studenten. Host Rob is Canadees, co-host Tracey is Iers en twee razende reporters komen uit Paraguay en India. Zij weten wat er speelt binnen de internationale communities en welke de topics zijn die aandacht behoeven. Het format dat enerzijds info geeft over de stad, anderzijds ingaat over praktische zaken die te maken hebben met het leven in Maastricht/Z-Limburg/Nederland. Tevens worden er dwarsverbanden gezocht met o.a. Expatcentre Maastricht, gemeentes Maastricht en regiogemeentes, Universiteit Maastricht, Breaking Maas (Engelstalig internationaal studentenprogramma op RTV Maastricht), bedrijfsleven, kunst en culturele instellingen.