MoJo

De grootste innovatie die OPEN Rotterdam het afgelopen jaar heeft gerealiseerd, is de implementatie van Mobiele Journalistiek in de standaard workflow van de omroep. Het gaat om een brede inzet van deze wijze van werken op tal van terreinen. Mobiel Journalistiek betekent: gebruik maken van mobiele telefoons om hoogwaardige content te vervaardigen voor zowel tv, (video), audio als social media. De methode biedt de mogelijk om kwalitatief goed (in HD), maar relatief eenvoudig verhalen/reportages te maken op een crossmediale wijze. Het is een methode waarbij de techniek volledig ondersteunend is aan de wijze waarop OPEN Rotterdam als publiek mediabedrijf verslag doet vanuit de stad, samen met de inwoners van de stad (voor de duidelijkheid: techniek op zich is nadrukkelijk geen doel. Het gaat om een wijze die storytelling/journalistiek producties mogelijk maakt): relatief eenvoudig, en relatief goedkoop (in vergelijking met de reguliere camerasets): een volledige set voor mobiel journalism, bestaande uit o.a. een mobiele telefoon, een klein statief, kleine goede microfoons en een aantal apps kost zo`n €1.500. Social media-redacteuren en reporters zijn opgeleid tot Mojo, mobiele journalist. Zij vervaardigen met speciale apps zowel opnames als montage als vormgeving (titels, effectjes enz.). Ook stagiaires, die bij OPEN Rotterdam komen werken, krijgen een aantal workshops om als MoJo te kunnen functioneren. Zij kunnen na een aantal weken al eenvoudige verhalen maken met de telefoon, in het geval van OPEN. OPEN Rotterdam werkt op een aantal verschillende wijzen met MoJo: 1. Dagelijkse content: a. hyperlokale nieuwsreportages gemaakt op de telefoon b. visual stories c. live verslag en live streaming van actuele nieuwsgebeurtenissen via Facebook live (en binnenkort ook op Periscope).Voorbeelden hiervan: de beschermingswake bij de Moskee, en ook de protesten bij het Turks Consulaat d. bijdragen op snapchat 2. Verslag van Evenementen: OPEN Rotterdam doet live verslag van een aantal evenementen door de inzet van meerdere mobiele journalisten. De overbrenging van het signaal verloopt via mobiele telefoons, (met 4G of Wifi) die gekoppeld zijn aan een regiepaneel, waarmee live geschakeld wordt, en naar een of meer kanalen van OPEN Rotterdam. Link naar live Mojo-stream Bruggenloop: http://www.openrotterdam.nl/dsw-bruggenloop-rotterdam-succesvol-verlopen/content/item?939366 (Op de website te zien) Link naar live Mojo-stream Chinese New Year: http://www.openrotterdam.nl/livestream-rotterdam-chinese-new-year-op-open-rotterdam/content/item?945547 (Op de website te zien, en ook live op Facebook) Deze streams werden later in zijn geheel of in een ingekorte versie ook op tv uitgezonden. 3. De serie “Stem uit de Wijk”, vanuit 2 zeer verschillende wijken in Rotterdam (Noord en IJsselmonde) in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Link naar reportages: http://www.openrotterdam.nl/stem-uit- de-wijk/nieuws/overzicht?2657 4. De vrijwillige Mobiele Reporters (MoRe): OPEN Rotterdam is enkele weken geleden in het gebied (voormalige deelgemeente) Prins Alexander (bijna 100.000 inwoners!) het initiatief gestart om een burgerjournalistiek in te zetten. Hierbij worden inwoners van de wijk opgeleid tot vrijwillige Mobiele Reporters (MoRe). Zij gebruiken de mojo-technieken om zelf verslag te doen. Dit project is gebaseerd op onderzoek in de masterthesis van hoofdredacteur Rob Freijssen, waarbij een methode is ontwikkeld om juist met inwoners tot unieke journalistieke content te komen. Op deze wijze vertelt OPEN Rotterdam nog meer hyperlokale verhalen of maakt nog meer eigen invalshoeken bij groot nieuws, juist ook met participatie van de inwoners zelf, interactie: zij komen met verhalen en ideeën en een coach van OPEN Rotterdam helpt hen bij de journalistieke afwegingen, storytelling, interactie realisatie enz.. Bovendien werkt OPEN uitgebreid samen met publieke partners in het gebied (zoals Buurtwerk en de cultuurscouts), die de content van en door inwoners vanuit de OPEN kanalen ook weer delen en waarover ook zij interactie kunnen oproepen. Talentontwikkeling binnen dit project staat ook hoog in het vaandel, talenten (jong en ouder) worden klaar gestoomd om, indien zij dit wensen, de vaardigheden na een coachingstraject van 1 jaar ook zelfstandig en als beginnend professional te kunnen uitoefenen. Link naar de MoRe-pagina van OPEN Rotterdam: http://www.openrotterdam.nl/more-prins-alexander/content/item?952803 Al deze content wordt op alle kanalen uitgezonden. Aan vooroordelen dat met telefoon gemaakte content niet op tv kan worden uitgezonden doet OPEN niet. Wij publiceren dit ook gewoon op Tv. Het is hoogwaardige content, die op een laagdrempelige wijze gemaakt wordt.