NH Nieuwsnetwerk

De streekomroep WEEFF is vanaf het begin van hun ontstaan al een onderdeel van het NH Nieuwsnetwerk van de regionale omroep NH. Het idee van het nieuwsnetwerk is dat lokale en regionale omroepen elkaar versterken door lokale en ambachtelijke kennis uit te wisselen. Deze samenwerking zorgt er voor dat onze streekomroep WEEFF sterker wordt. Professionalisering Zo is onze huidige hoofdredacteur, Maarten Edelenbosch ook verslaggever bij NH tot 1 juni 2017. Door deze combinatie neemt hij veel ambachtelijke kennis mee naar de streekomroep. Hij zorgt voor een professionaliseringsslag binnen de omroep en heeft korte lijntjes met NH. Vrijwilligers van WEEFF zijn regelmatig te vinden bij NH om daar cursussen te volgen of mee te lopen (zie bijgevoegde video NIEUWSNETWERK) Kweekvijver Door de nauwe contacten met NH kunnen we talenten ook laten doorgroeien, zoals onze vrijwilliger Chantal Bos. Ze werkt vrijwillig voor WEEFF, maar heeft zich zo doorontwikkeld dat ze nu ook verslaggever is bij NH en regelmatig evenementen presenteert voor tv (zie bijgevoegde video CARNAVAL) Grotere slagkracht Samen met NH zorgen we voor een betere nieuwsvoorziening in onze regio. We zitten bovenop het nieuws. Maar kunnen ook vaker meer evenementen verslaan, zoals de terugkomst van de vijf gestolen schilderijen van het Westfries Museum, de intocht van Sinterklaas en de grootse carnavalsoptocht in Zwaag, waar we ook samen een hele reportageserie over hebben gemaakt. Verslaggevers en cameramensen van WEEFF en NH werken tijdens zo'n evenement samen (zie bijgevoegde video CARNAVALSOPTOCHT) Wij geloven dat we vernieuwend bezig zijn als streekomroep, omdat onze band met NH verder gaat dan alleen het uitwisselen van nieuws. Door de verregaande samenwerking kunnen we onze vrijwilligers die goed geworteld zijn in de haarvaten van onze regio een kwaliteitsimpuls geven dankzij cursussen. Ook kunnen we ze een extra podium bieden doordat ze ook verslag kunnen doen voor NH (radio, tv, online) en kunnen we gezamenlijk evenementen beter en groter verslaan dan apart van elkaar. Een samenwerking geheel op basis van gelijkheid waarmee we dus onze omroep kunnen versterken. En daarom geven wij ons op voor de categorie innovatie.