Hagelstenen als tennisballen

Someren, Asten en de kerkdorpen werden op donderdag 23 juni een avond lang geteisterd door hevig noodweer met hagelstenen zo groot als tennisballen. De hagel viel om 20.30 uur. Nog geen minuut later ging de SIRIS-filmploeg op pad om verslag te doen van wat een ramp bleek te zijn. Een dag later, bij daglicht, zagen de kijkers hoe groot de materiële schade was. Dakpannen waren aan gort, ramen lagen er uit, lichtkoepels en serres zagen er uit als gatenkaas en alle auto’s die buiten stonden, raakten beschadigd; met diverse deuken en heel veel gesneuvelde ramen. Verbijsterd en vol ongeloof zagen de inwoners van Asten en Someren op SIRIS-tv wat er gebeurd was. De tuinbouwbedrijven in Asten en Someren werden het hardst getroffen. Geen kas bleef heel.Via SIRIS-tv, -radio, website en social media werden de inwoners van Asten, Someren en daarbuiten dagelijks op de hoogte gebracht van de ramp. De burgemeesters van Asten en Someren spraken hun burgers moed in, boze boeren vloekten tegen Tweede Kamerleden, die de ramptoerist uithingen, en staatssecretaris Van Dam kreeg er van langs. Beide gemeenten en ZLTO gebruikten de SIRIS-filmpjes om hun roep om hulp vanuit Den Haag kracht bij te zetten.Het filmpje ‘Schade na hagelstorm van boven’ werd maar liefst 120.483 keer op de site www.siris.nl bekeken.De dagelijkse uitzendingen over de hagelstorm en de gevolgen duurden tot aan de zomervakantie. Daarna werd er iedere maand een filmpje gemaakt over de herstelwerkzaamheden. Tot op de dag van vandaag zien we her en der nog oranje en blauwe zeildoeken op de Astense en Someren daken liggen. Asten en Someren zijn nog niet over de ramp heen.