Dutch Technology Week Report

De Brainport Regio Eindhoven organiseert jaarlijks de Dutch Technology Week om jongeren te betrekken bij het belang van technologie voor onze regio. Er zijn dan allerlei activiteiten bij bedrijven en kennisinstellingen. In DTW Report doet Tjeerd Adema daar verslag van, en laat hij zien hoe onze regio oplossingen zoekt voor belangrijke maatschappelijke problemen.