Bijzondere verzamelingen

Halderberge tv bezoekt verzamelaars in de regio Deze keer: brandweerminiaturen en stoommachines