Gewoon Groen

programma met informatie hoe een duurzame samenleving in Gouda en directe omgeving er uit kan zien en wat je daar zelf aan kan bijdragen.