100-min en ouder

Het programma in de reeks “100-min en ouder” gaat over eenzaamheid. Het belicht de verschillende vormen van eenzaamheid, wat er tegen valt te doen en waar men voor steun terecht kan. De materie wordt toegelicht door deskundigen. De redactie van het programma berust bij de Seniorenraad van Edam-Volendam die met de programmareeks de ouderen binnen de gemeente wil aanspreken. Het programma wordt gefaciliteerd door de L.O.V.E.