Crossmediaal verslag ondergang en heropbouw kleinste ziekenhuis van Nederland

Via een 13 uur durende live tv uitzending kon Noordoost Friesland op 17 januari meepraten aan de wederopbouw van het kleinste ziekenhuis van Dokkum. In relatief dunbevolkt gebied wist Streekomroep RTV NOF een groot bereik te creeëren door de inzet van al haar media-kanalen. De omroep kwam met deze actie in beeld in alle regionale en zelfs landelijke media. RTV NOF Op 25 november 2014 wordt het personeel van het kleinste ziekenhuis van Nederland: de Sionsberg in Dokkum bijelkaar geroepen voor een onheilspellende boodschap; er is een schuld van 40 miljoen euro en een faillissement nadert. Vanaf dat moment doet streekomroep RTV NOF verslag van de ondergang en later wederopbouw van het ziekenhuis. De aanpak is direct cross-mediaal. Via de reguliere nieuwsuitzendingen op radio is er veel aandacht voor de ontstane situatie. Op social media wordt de mening van de bevolking gepeild en er verschijnen diverse video’s met interviews met betrokken mensen. Noordoost Friesland weet hierdoor direct dat de streekomroep ‘het’ podium is waar nieuws te vinden is over het ‘eigen’ ziekenhuis, dat ooit met geld van de bevolking werd opgebouwd. Tientallen nieuwsupdates via de website en het tv-kanaal volgen. Op facebook worden zo duizenden mensen in het relatief dunbevolkte gebied bereikt. Er wordt verslag gedaan van een massaal protest in de stad, voor behoud van het ziekenhuis. Al snel blijkt dat de overgebleven medici van de Sionsberg een alternatief plan voor een doorstart hebben nadat het faillissement wordt uitgesproken. De belangstelling voor de presentatie van de plannen van de medici in het theater van Dokkum kan rekenen op veel meer animo dan dat er ruimte is. Slechts vier uren voor de bijeenkomst wordt de hulp van RTV NOF ingeroepen. De vrijwilligers realiseren in razend tempo een live tv-stream en uitzending zodat de regio kennis kan nemen van de plannen. Lokale verbondenheid ten top. Na weken van onzekerheid en blijvende berichtgeving via alle beschikbare media van RTV NOF komt begin januari het nieuws dat er een overnamekandidaat is. Het kleinste streekziekenhuis van Nederland heeft toch nog een toekomst. Sionsberg 2.0. Overheden, zorgverzekeraars en betrokken partijen hebben echter één voorwaarde. De inwoners van de regio moeten mee kunnen praten over de nieuwe invulling van het ziekenhuis. Er komt een zogenaamde Sionsbergdag. Hier komt alles samen. RTV NOF zal een centrale rol spelen. Juist vanwege de crossmediale aanpak is de lokale omroep HET verbindende middel in de maatschappij. Op zaterdag 17 januari 2015 wordt geschiedenis geschreven. 20 groeperingen uit Noordoost Friesland komen samen in een schoolgebouw in Dokkum. Vertegenwoordigers van dorpen, huisartsen, scholen: een doorsnee van de maatschappij. In totaal 300 mensen. De opdracht: Een zorgplan maken voor de Sionsberg 2.0 Nooit eerder hebben zoveel inwoners in Nederland mee kunnen besluiten over de gezondheidszorg in hun eigen regio. RTV NOF is de belangrijkste schakel en onmisbaar in dit proces. De omroep verzorgd een 13 uur durende live tv-stream van de plenaire sessies. Hier schuift van elke belangengroep telkens één persoon aan. De discussie over welke afdelingen en ziekenhuiszorg moet worden geboden is vervolgens via RTV NOF in 20 lokalen elders in het gebouw op de voet te volgen. De sprekers gaan op gezette tijden terug naar hun groep voor het bijstellen of optimaliseren van hun plan. Via social media kan ook de kijker thuis of via de livestream op internet punten inbrengen waar de zorg aan moet voldoen. Er worden meer dan 1200 tweets verzonden met de hashtag: sionsbergdag. In diverse dorpshuizen in de regio zitten groepjes mensen die via de tv-uitzending betrokken zijn bij de planvorming. Ook op de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog, beide deel van het verzorgingsgebied van het ziekenhuis, kijken groeperingen mee. Via de stream kijkt de wereld mee, zelfs in Amerika en Canada wordt meegeleefd. Op de radio vind de normale programmering doorgang, maar worden op gezette tijden analyses en interviews uitgezonden over het verloop van de Sionsbergdag. Zo ontstaat er deze zaterdag een breed gedragen plan waarmee de overnamekandidaten van het ziekenhuis los kunnen. Om elf uur ’s avonds wordt het gevormde plan overhandigd, de inwoners van de regio zijn via RTV NOF getuige van dit unieke groepsproces. Het vormt het einde van de monsterklus die met beperkt budget en louter met vrijwilligers door de lokale omroep is gerealiseerd. Door creatief te kiezen voor diverse technieken als live streams, radio en social media creeert RTV NOF een enorme lokale verbondenheid rondom de vorming van de toekomstplannen van het streekziekenhuis. Zonder de uitzending op de Sionsbergdag was het niet mogelijk geweest zoveel mensen en belangenorganisaties inspraak te geven. De stream wordt 15.000 x aangeroepen. Een bewijs dat de aanpak werkt. Nooit eerder had een lokale omroep zoveel invloed op de zorg van haar kijkers en luisteraars. Ziekenhuis De Sionsberg heeft na een roerige periode inmiddels de deuren weer geopend, wat blijft is de aandacht van RTV NOF voor het ‘eigen’ streekziekenhuis. De omroep was immers deels verantwoordelijk voor wat er de komende tijd aan zorg wordt aangeboden in Dokkum.